Newyddion/News

Diwrnod Heddwch 2015 / Peace Day 2015

Posted on November 2nd, 2015 by Ruth Holden

Diwrnod Heddwch 2015 Buom ni’n dathlu Diwrnod Heddwch ar bob campws, ddydd Llun 21 Medi.  Bu’r myfyrwyr yn gwneud colomennod origami yn Llaneurgain.  Ysgrifennwyd negeseuon heddwch ar y colomennod origami yng Nglannau Dyfrdwy a bu myfyrwyr Iâl yn gwneud cadwyn heddwch gyda’r negeseuon ac addewidion...

Read More »

Ffeiriau Gweithgareddau/ Activities Fest

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ar draws pum safle’r coleg yn ystod y Ffeiriau Gweithgareddau. Mi gawson ni gwestiynau gwirioneddol ddiddorol yn ein gweithgarwch: ‘Pa gwestiwn fyddech chi’n ei ofyn i Dduw?’  Gofynnon ni hefyd: ‘Beth yw’r blociau adeiladu yn eich...

Read More »

Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau 2/ Advice About Exam Stress 2

Posted on April 23rd, 2015 by Ruth Holden

Roedd y Gaplaniaeth yng nghyntedd campws Glannau Dyfrdwy yn tynnu sylw at broblem straen arholiadau ….. roedd y peli straen yn arbennig o boblogaidd gyda staff a myfyrwyr fel ei gilydd.  Bydd myfyrwyr Safon Uwch yn derbyn eu bagiau nwyddau lleddfu straen cyn bo hir….. diolch i...

Read More »

Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden

Bydd y Gaplaniaeth ym mhrif gyntedd Campws Glannau Dyfrdwy gyda chyngor am straen arholiadau a rhoddion am ddim 21 Ebrill a  6 Mai.  Rydym ar gael hefyd petaech angen sgwrs a rhywfaint o anogaeth. Bydd bagiau straen gyda nifer o nwyddau am ddim ar gael...

Read More »

Advice About Exam Stress

Posted on April 13th, 2015 by Ruth Holden

Chaplaincy will be in the main foyer at Deeside campus with advice about exam stress and freebies to give away on April 21st and May 6th. We are also available should you just need a chat and a bit of encouragement. Stress bags with an...

Read More »

Page 13 of 14« First...1011121314