Newyddion/News

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria / Christmas at Coleg Cambria

Posted on January 7th, 2016 by Ruth Holden

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria Yng Nglannau Dyfrdwy Creodd y Barchedig Sally Baird glychau lliwiau gwahanol ac roedd myfyrwyr yn eu haddurno gyda sticeri lliwgar. Cafodd y cylchau wedyn eu hongian ar goeden Nadolig y Gaplaniaeth i greu trefniant Nadoligaidd hyfryd tu ôl i’r ddesg...

Read More »

Adfent/Advent

Posted on November 30th, 2015 by Ruth Holden

Yn y cyfnod cyn y Nadolig (mae’r eglwys yn galw’r cyfnod hwn yn ADFENT),  yn y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gofyn i fyfyrwyr beth mae’r Nadolig ei olygu iddyn nhw.  Yr ateb mwyaf poblogaidd yw bod gyda theulu a ffrindiau a chael...

Read More »

Dydd y Cadoediad 2015/Armistice Day 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden

Creodd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol a myfyrwyr Blodeuwriaeth, lwybr helyg hardd yn Llaneurgain gan glymu pabïau coch ar ei hyd ar gyfer Dydd y Cadoediad. Cynhaliodd y Parchedig Robin Fox wasanaeth byr yn dilyn y tawelwch cymunedol yn y ffreutur a’r cyntedd.  Yn dilyn hynny...

Read More »

Wythnos Ryng-ffydd 2015/Inter Faith Week 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden

Eleni, cynhaliwyd yr Wythnos Ryng-ffydd o’r 15fed i’r 21ain o Dachwedd a bu’r Tîm Caplaniaeth yn nodi’r cyfnod mewn nifer o wahanol ffyrdd ledled y coleg. Yn Iâl cafwyd arddangosfa o arteffactau crefyddol yn y Llyfrgell, gan gynnwys dol Bwdha, copi o sgroliau’r Tora, cardiau...

Read More »

Gweithred o Garedigrwydd ar Hap / Random Act of Kindness

Posted on November 19th, 2015 by Ruth Holden

Dathlwyd Wythnos Gweithred o Garedigrwydd ar Hap ar rai o’r campysau yn rhwng dydd Llun 5 Hydref a dydd Gwener 9 Hydref.  Gwahoddwyd y myfyrwyr i gyflawni’r weithred o garedigrwydd i rywun arall bob dydd ac ysgrifennu amdanynt ar bapur post-it a’u harddangos yn y...

Read More »

Page 12 of 14« First...1011121314