Newyddion/News

Ffeiriau Gweithgareddau / Re-Activities Fest

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden

  Cynhaliwyd Ffair Gweithgareddau yng Nglannau Dyfrdwy ddydd Mawrth 26 Ionawr.  Roedd yn gyfle arall i’r gaplaniaeth hyrwyddo ei wasanaeth.  Roedd gan y Barchedig Sally Baird stondin yno i ofyn ‘beth yw eich gobeithion a’ch pryderon ar gyfer 2016?’.  Roedd yn galonogol gweld bod rhagor...

Read More »

Diwrnod Cofio’r Holocost/Holocaust Memorial Day

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden

  I nodi Diwrnod Cofio’r Holocost (HMD), siaradodd Tim Feak â myfyrwyr Iâl a Glannau Dyfrdwy ddydd Mawrth a dydd Iau.  Siaradodd am sut effeithiodd yr Holocost ar ei deulu a sut cafodd pobl eu dad-ddyneiddio; gwersi y dylem eu cofio heddiw.  Ar ddiwrnod y...

Read More »

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria / Christmas at Coleg Cambria

Posted on January 7th, 2016 by Ruth Holden

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria Yng Nglannau Dyfrdwy Creodd y Barchedig Sally Baird glychau lliwiau gwahanol ac roedd myfyrwyr yn eu haddurno gyda sticeri lliwgar. Cafodd y cylchau wedyn eu hongian ar goeden Nadolig y Gaplaniaeth i greu trefniant Nadoligaidd hyfryd tu ôl i’r ddesg...

Read More »

Adfent/Advent

Posted on November 30th, 2015 by Ruth Holden

Yn y cyfnod cyn y Nadolig (mae’r eglwys yn galw’r cyfnod hwn yn ADFENT),  yn y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gofyn i fyfyrwyr beth mae’r Nadolig ei olygu iddyn nhw.  Yr ateb mwyaf poblogaidd yw bod gyda theulu a ffrindiau a chael...

Read More »

Dydd y Cadoediad 2015/Armistice Day 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden

Creodd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol a myfyrwyr Blodeuwriaeth, lwybr helyg hardd yn Llaneurgain gan glymu pabïau coch ar ei hyd ar gyfer Dydd y Cadoediad. Cynhaliodd y Parchedig Robin Fox wasanaeth byr yn dilyn y tawelwch cymunedol yn y ffreutur a’r cyntedd.  Yn dilyn hynny...

Read More »

Page 10 of 12« First...89101112