Newyddion/News

Y Pasg yng Ngholeg Cambria / Easter at Coleg Cambria

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

I nodi’r Pasg, rhoddodd y caplaniaid wyau Pasg bach ystyrlon i’r myfyrwyr.  Roedd y rhain yn wyau wedi’u gwneud o siocled Masnach Deg ac roedd llyfryn bychan gyda phob wy yn dweud Stori’r Pasg. Cymerodd myfyrwyr Iâl, Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy ran mewn...

Read More »

Ffair Barch / Respect Fair

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

  Dydd Iau 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Ffair Barch yn Iâl, digwyddiad a gafodd ei ysbrydoli a’i drefnu gan fyfyrwyr. Roedd gan y Gaplaniaeth rai gweithgareddau yn y ffair, gan gynnwys Bwrdd Cwestiynau a oedd yn gofyn “Pam ddylech chi ddangos parch at gredoau crefyddol...

Read More »

Lent

Posted on March 10th, 2016 by Ruth Holden

Ar 1 Mawrth 2016, cynhaliodd y Gaplaniaeth a’r Undeb Cristnogol stondin Grawys ar gampws Iâl.  Cafodd y stondin ei gosod y tu allan i’r ffreutur.  Roedd bwrdd arni gyda’r cwestiwn, “Beth fyddech chi’n rhoi gorau iddo petaech yn gallu (ar gyfer y Grawys).”  Roedd croeso...

Read More »

St David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi

Posted on March 10th, 2016 by Ruth Holden

Buodd  y Gaplaniaeth wrthi’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y 1af. Yng Nglannau Dyfrdwy gadawodd Y Barchedig Sally Baird taflenni yn holi  wrth fyfyrwyr ‘beth yw’r pethau bychain sy’n gwneud gwahaniaeth yn eich bywyd?’ Roedd yna nifer o atebion, gan gynnwys prydau parod, tywydd...

Read More »

Ffeiriau Gweithgareddau / Re-Activities Fest

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden

  Cynhaliwyd Ffair Gweithgareddau yng Nglannau Dyfrdwy ddydd Mawrth 26 Ionawr.  Roedd yn gyfle arall i’r gaplaniaeth hyrwyddo ei wasanaeth.  Roedd gan y Barchedig Sally Baird stondin yno i ofyn ‘beth yw eich gobeithion a’ch pryderon ar gyfer 2016?’.  Roedd yn galonogol gweld bod rhagor...

Read More »

Page 10 of 13« First...89101112...Last »