Newyddion/News

Ymwybyddiaeth Ofalgar / Mindfulness

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

Dydd Iau 28 Ebrill, fel rhan o Ffair Lleihau Straen Coleg Cambria Iâl, cynhaliwyd sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ardal Sgiliau Hanfodol y CAD. Roedd croeso i staff a myfyrwyr ddod i’r sesiwn a gynhaliwyd gan Weinidog Rhyng-ffydd a oedd yn ymweld â’r coleg, Mae ymwybyddiaeth...

Read More »

Bagiau Nwyddau Ymlacio / De-stress goody bags

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

Dydd Iau, 28 Ebrill, cynhaliwyd digwyddiad mawr Lleihau Straen yn Iâl. I baratoi ar gyfer y digwyddiad, roedd y Gaplaniaeth wedi pacio 100 o fagiau nwyddau lleihau straen i ddarparu i fyfyrwyr i’w helpu i leihau straen. Yn ddigon ffodus nid oedd pacio’r bagiau yn...

Read More »

Bod dan straen / Being stressed

Posted on April 20th, 2016 by Ruth Holden

  Ydych chi’n teimlo eich bod chi dan straen?  Mae llawer o bobl yn teimlo felly rŵan.  Mae’n amser pryderus o’r flwyddyn gyda’r arholiadau yn nesáu a’r  terfynau amser hynny’n eich rhoi chi dan bwysau.  Mae cymaint i’w wneud!  Ac mae’n rhaid iddo fod yn...

Read More »

Her y Garawys 2016 / Lent Challenge 2016

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

  Roedd hi’n fis Ionawr ac roeddwn i’n barod am her. Teithio ar y bws roeddwn i pan feddyliais i am feicio o Wrecsam i Ynys Enlli, yn yr “…ugain mil o saint ym mraint y môr a’r genlli”, neu felly maen nhw’n ei ddweud. ...

Read More »

Y Pasg yng Ngholeg Cambria / Easter at Coleg Cambria

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

I nodi’r Pasg, rhoddodd y caplaniaid wyau Pasg bach ystyrlon i’r myfyrwyr.  Roedd y rhain yn wyau wedi’u gwneud o siocled Masnach Deg ac roedd llyfryn bychan gyda phob wy yn dweud Stori’r Pasg. Cymerodd myfyrwyr Iâl, Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy ran mewn...

Read More »

Page 10 of 14« First...89101112...Last »