Newyddion/News

Ffilm Archwilio Amrywiaeth/Exploring Diversity film

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden

Ffilm Archwilio Amrywiaeth Yn ystod tymor yr haf 2017 daeth pum myfyriwr Ysgol Darland i safle Iâl i gyfweld Cristion a Moslem ar gyfer prosiect o’r enw Archwilio Amrywiaeth.  Defnyddiwyd stiwdio deledu’r coleg ar gyfer y cyfweliad a recordiwyd gan ddau o’n myfyrwyr Cyfryngau.  Roeddent...

Read More »

Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden) / Poetry Competition (by Rev Sally Baird and Ruth Holden)

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden

Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden) Cynhaliwyd Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi eleni, a’r thema oedd ‘Rhyddid’.  Meddyliodd y gaplaniaeth y byddai’n gyfle da i wahodd myfyrwyr Coleg Cambria i gyflwyno cerddi a gyfansoddwyd ganddynt eu hunain.  Oherwydd bod hyn...

Read More »

Joey G

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden

Cafodd y Gaplaniaeth yr anrhydedd o groesawu’r rapiwr Cristnogol Joey G i Goleg Cambria ar ddydd Iau 12 Hydref 2017, i gynnal gweithdy Rap/Hip hop ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd ei sesiwn gyntaf, a oedd yn cynnwys rap am gorgwn, ei recordio gan...

Read More »

Diwali

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden

Da iawn i Chweched Glannau Dyfrdwy am greu’r dyluniad rangoli hardd hwn i ddathlu Diwali (gŵyl sy’n cael ei dathlu gan Hindŵiaid, Sikhiaid a Jainiaid). Treuliodd y myfyrwyr 1 awr yn ei greu gan ddefnyddio reis lliw. Y diwrnod wedyn daeth plant o’r feithrinfa draw i...

Read More »

Page 1 of 141234510...Last »