Tybed

Croeso i Tybed. Beth ydi Tybed, meddech chi? Wel, fel un o’ch caplaniaid roeddwn i’n meddwl sut fyddem ni’n gallu cyfathrebu orau â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria. Felly ar ôl i ni ystyried y rhywfaint ar hyn, cawsom syniad i greu tudalen Gaplaniaeth reolaidd lle gallwn ystyried bywyd myfyrwyr, bywyd yn gyffredinol, materion, problemau, llwyddiannau, ac yn wir, pawb a phopeth!

Welcome to Tybed. What is Tybed, you may well ask? Well, it is welsh for ‘I wonder’ and as one of your chaplains I was wondering how best to communicate with students at Coleg Cambria. So after some thought, we came up with the idea of a regular Chaplaincy slot where we can simply wonder about student life, life in general, issues, problems, successes, indeed anything at all!

Dechreuadau Newydd

Posted on September 2nd, 2015 by Ruth Holden

Mae pob dechreuad newydd yn dod o ddiwedd rhyw ddechreuad arall. (– Seneca).   Dyna a ddywedodd y dyn doeth 2000 o flynyddoedd yn ôl. Faint o ddechreuadau rydych chi wedi’u cael?  Roedd pan gawsoch chi eich geni yn ddechreuad pwysig!  Pan aethoch chi i’r ysgol...

Read More »

Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden

Mae straen arholiadau yn real iawn i’r rhai sy’n ei brofi …..rydyn ni’n disgwyl rhywfaint o straen, ond mae’r problemau yn codi pan na fydd yn bosibl rheoli’r straen a’i fod yn dechrau effeithio ar eich iechyd cyffredinol.  Mae nifer o awgrymiadau y gallwch eu...

Read More »

Exam Stress

Posted on April 13th, 2015 by Ruth Holden

Exam stress is very real for those who experience it…..we expect some level of stress but the problems arise when the stress becomes unmanageable and starts to affect your general health. There are many tips you can follow….take plenty of work breaks, eat healthily, take...

Read More »

Happy New Year

Posted on January 7th, 2014 by Sally

Happy New Year. I hope you all enjoyed the Christmas break and I hope that 2014 will be a good one for you. No doubt you will be hoping it will be a happy one, a prosperous one and a successful one.  Maybe there are...

Read More »

Nelson Rolihlahla Mandela (18 July 1918 – 5 December 2013)

Posted on December 9th, 2013 by Chaplaincy

I’m sure you can’t have failed to hear about the death of South Africa’s first black President, Nelson Mandela. He was an inspiration to many people across the world, having fought for the freedom of black people under the Apartheid regime in South Africa (NEVER...

Read More »

Page 2 of 612345...Last »