Tybed

Croeso i Tybed. Beth ydi Tybed, meddech chi? Wel, fel un o’ch caplaniaid roeddwn i’n meddwl sut fyddem ni’n gallu cyfathrebu orau â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria. Felly ar ôl i ni ystyried y rhywfaint ar hyn, cawsom syniad i greu tudalen Gaplaniaeth reolaidd lle gallwn ystyried bywyd myfyrwyr, bywyd yn gyffredinol, materion, problemau, llwyddiannau, ac yn wir, pawb a phopeth!

Welcome to Tybed. What is Tybed, you may well ask? Well, it is welsh for ‘I wonder’ and as one of your chaplains I was wondering how best to communicate with students at Coleg Cambria. So after some thought, we came up with the idea of a regular Chaplaincy slot where we can simply wonder about student life, life in general, issues, problems, successes, indeed anything at all!

Erthygl y Grawys/Lent article

Posted on February 3rd, 2016 by Ruth Holden

Bu cryn drafod yn ddiweddar ynglŷn â cheisio gosod dyddiad penodol ar gyfer Y Pasg. Nid yw hyn yn destun newydd, rwyf wedi clywed trafodaeth am yr un peth ers blynyddoedd, ac yn wir, cafodd ddeddfwriaeth ei phasio gan y Senedd mor hir yn ôl...

Read More »

An Act of Kindness every day

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

It all started over a year ago. Exams were looming, everyone was stressed, teachers as well as students. A conversation started – What could help everyone to de-stress? Something needed to happen in college to distract people a little bit from all the pressure, bring...

Read More »

Gweithred Garedig bob dydd

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

Gweithred Garedig bob dydd Dechreuodd y cyfan dros flwyddyn yn ôl. Roedd yr arholiadau ar y gorwel, roedd pawb dan straen, yr athrawon yn ogystal â’r myfyrwyr. Dechreuwyd sgwrsio – Beth fyddai’n gallu helpu pawb i gael gwared ar straen? Roedd angen i rywbeth ddigwydd yn y...

Read More »

New Beginnings

Posted on September 2nd, 2015 by Ruth Holden

Every new beginning comes from some other beginning’s end. (– Seneca). So said the wise man 2000 years ago. How many new beginnings have you had? When you were born – that was an important one! When you first went to school, when you moved...

Read More »

Page 1 of 612345...Last »