Tybed

Croeso i Tybed. Beth ydi Tybed, meddech chi? Wel, fel un o’ch caplaniaid roeddwn i’n meddwl sut fyddem ni’n gallu cyfathrebu orau â myfyrwyr yng Ngholeg Cambria. Felly ar ôl i ni ystyried y rhywfaint ar hyn, cawsom syniad i greu tudalen Gaplaniaeth reolaidd lle gallwn ystyried bywyd myfyrwyr, bywyd yn gyffredinol, materion, problemau, llwyddiannau, ac yn wir, pawb a phopeth!

Welcome to Tybed. What is Tybed, you may well ask? Well, it is welsh for ‘I wonder’ and as one of your chaplains I was wondering how best to communicate with students at Coleg Cambria. So after some thought, we came up with the idea of a regular Chaplaincy slot where we can simply wonder about student life, life in general, issues, problems, successes, indeed anything at all!

Joey G

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden

Cafodd y Gaplaniaeth yr anrhydedd o groesawu’r rapiwr Cristnogol Joey G i Goleg Cambria ar ddydd Iau 12 Hydref 2017, i gynnal gweithdy Rap/Hip hop ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd ei sesiwn gyntaf, a oedd yn cynnwys rap am gorgwn, ei recordio gan...

Read More »

Erthygl y Grawys/Lent article

Posted on February 3rd, 2016 by Ruth Holden

Bu cryn drafod yn ddiweddar ynglŷn â cheisio gosod dyddiad penodol ar gyfer Y Pasg. Nid yw hyn yn destun newydd, rwyf wedi clywed trafodaeth am yr un peth ers blynyddoedd, ac yn wir, cafodd ddeddfwriaeth ei phasio gan y Senedd mor hir yn ôl...

Read More »

An Act of Kindness every day

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

It all started over a year ago. Exams were looming, everyone was stressed, teachers as well as students. A conversation started – What could help everyone to de-stress? Something needed to happen in college to distract people a little bit from all the pressure, bring...

Read More »

Gweithred Garedig bob dydd

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

Gweithred Garedig bob dydd Dechreuodd y cyfan dros flwyddyn yn ôl. Roedd yr arholiadau ar y gorwel, roedd pawb dan straen, yr athrawon yn ogystal â’r myfyrwyr. Dechreuwyd sgwrsio – Beth fyddai’n gallu helpu pawb i gael gwared ar straen? Roedd angen i rywbeth ddigwydd yn y...

Read More »

Page 1 of 612345...Last »